Özçelik Makina İçin Pazarlamanın Olmazsa Olmazı İyi Bir Pazar Araştırması Yapmaktır

Hali hazırda içerisinde bulunduğumuz ve yeni gireceğimiz pazarları çok iyi analiz edip ona göre stratejiler ve aksiyonlar oluştururuz. Pazarın ihtiyaçlarını bilmeden yeni ürün çıkartmak veya aksiyonlar oluşturmak geri dönüşü zor olan hatalara yol açabilir.

Özçelik Makina Pazarlama Direktörü Feyza Şaşmaz ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide “Pazarlama” konulu sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Firmanız açısından Pazarlamayı tanımlar mısınız? Uygulamakta olduğunuz pazarlama stratejilerinden bahseder misiniz?

Özçelik Makina’da pazarlama, bir ürünün üretiminden önce başlayıp satışından sonra da devam eden çok kapsamlı bir konudur. Ürünün başarılı olması kadar, onun fark edilmesinde ve tüketiciyle buluşma sürecinde pazarlama da çok önemli bir rol üstlenmektedir. Pazarın ihtiyaçları ve dinamikleri de çok önemlidir. Bu sebeple 2016 yılı ortalarında yurt dışı pazarında Özçelik markasını tercih edenlerin de talebi doğrultusunda yeni bir marka çalışmasına başladık ve Oz Machine markasını pazara sunduk. Yeni marka çalışmasının en önemli nedeni, Özçelik kelimesinin farklı bölgelerde farklı şekillerde telaffuz edilmesi. Biliyorsunuz, marka bilinirliğinde en önemli özelliklerinden birisi de kolay anlaşılabilir ve hatırlanabilir olması. Özçelik markası logosu ile tüm dünyada bilinirliğini sağlamış olsa da, konu telaffuza geldiğinde, markanın farklı şekillerde söylenmesi dış pazardaki bayilerimizi, müşterilerimizi sıkıntılı durumlarda bırakabiliyor. Bu nedenle her dilde aynı şekilde telaffuzu ile akılda kalıcı, Özçelik tecrübe ve kalitesi ile güçlü Oz Machine markasını dış pazara sunduk ve geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde de çeşitli pazarlama aksiyonlarıyla da bu marka ismini yurt dışı pazarında oturttuk.

Özçelik Makina olarak biz pazarlamaya bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Fuarlar, sektörel yayınlar, PR, müşteri ilişkileri yönetimi kadar dijital pazarlama da önemli yatırımlar yaparak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Özçelik ve Oz Machine markalarını sürekli ileriye taşımaya devam ediyoruz.

 

Sizin için pazarlamanın olmazsa olmazı nedir?

Özçelik Makina için pazarlamanın olmazsa olmazı iyi bir Pazar araştırması yapmaktır. Hali hazırda içerisinde bulunduğumuz ve yeni gireceğimiz pazarları çok iyi analiz edip ona göre stratejiler ve aksiyonlar oluştururuz. Pazarın ihtiyaçlarını bilmeden yeni ürün çıkartmak veya aksiyonlar oluşturmak geri dönüşü zor olan hatalara yol açabilir. Bu sebeple öncelikle pazarı iyi tanıyıp Ar-Ge birimimizle dirsek dirseğe çalışarak pazarın ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve pazarlama ve satış aksiyonları almaya çalışırız.

Pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde Ar-Ge çalışmalarının önemi nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi genelde yeni ürün geliştirmek, üretmek ve bunun pazarda tanıtım ve satışını yapmak ayrı konular gibi gözükse de öyle değildir. Pazarın ihtiyacı olan ürünün belirlenmesi ve bu ürünün pazarda başarılı olması için bu departmanların birbiriyle çalışması çok kritiktir. Özçelik Makina olarak bizler de, yeni ürün geliştirme sürecinde, Ar-Ge, pazarlama ve satış bölümleri arasındaki ilişkinin doğru olarak kurulması ve aktif olmasına son derece önem vermekteyiz.

Firmaların sosyal medyada yer alarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çağımızda artık sosyal medya sadece bireyler için değil aynı zamanda firmalar için de çok önemli bir rol oynamaktadır. Firmalar tanıtım, duyuru, gelişim gibi pek çok konuyu bu kanallar üzerinden yapmakta ve direkt hedef kitlesi olan kişilerle çok daha rahat etkileşim kurabilmektedir. Özellikle son yıllarda Özçelik Makina gibi b2b firmalarda sosyal medyada daha aktif hale gelmeye başladı. Özçelik ve Oz Machine olarak biz de marka farkındalığımızı arttırmak, hedef kitle ile iletişime geçebilmek ve müşterilerimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirmek amaçlı sosyal medyayı kullanmaktayız.

Firmanızın Dijital pazarlama konusunda yapmış olduğu girişimler var mı?

Dijital pazarlama kavramı her geçen gün Türkiye’de daha çok gelişiyor. Biz de neredeyse tüm dijital kanalları etkin bir şekilde kullanarak hem yurtiçi hem de yurtdışında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Özellikle 2017 yılı itibariyle Pazarlama bütçemizde önemli bir kalemi de dijital pazarlama için kullanmaya başladık ve elde ettiğimiz başarı grafikleri de göstermektedir ki doğru yolda ilerliyoruz. Bu sebeple önümüzdeki senelerde dijital pazarlamaya yaptığımız yatırımlar katlanarak devam edecektir.

Pazarlama alanında, ilerleyen yıllardaki hedefleriniz ve yatırımlarınız nelerdir?

Pazarlama faaliyetleri arasında fuarlar ve sektörel yayınlar sektörün vazgeçilmezleri durumundalar ancak artık görmezden gelinmeyecek bir kavram olan dijital pazarlamada çok önemli bir yer teşkil etmekte. Bu sebeple önümüzdeki yıllarda da yatırımlarımız her iki alan için de artmaya devam edecek.